• Silnoproud

  Silnoproud

Silnoproudé systémy

Silnoproudé systémy se zabývají energetickým využitím elektřiny a zajišťují její přívod do jednotlivých elektrospotřebičů. Správné provedení elektroinstalace je podstatnou součástí při stavbě průmyslových či soukromých objektů. Naše společnost si proto klade za cíl vytvořit co nejbezpečnější a nejefektivnější zázemí pro firmy či jednotlivce. Zajišťujeme veškeré elektroinstalace nejen ve výrobních, průmyslových, skladovacích, zemědělských a komerčních objektech, ale také domovní elektroinstalace a to jak klasické tak inteligentní. Vlastníme také oprávnění provádět práce i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zajišťujeme komplexní služby od projektové dokumentace, zhotovení, revizní zprávy až po následnou údržbu. Díky soustavnému sledování nových trendů nabízíme v této oblasti kvalitní služby. Hlavním cílem je najít ideální řešení pro specifické požadavky klienta a vytvořit tak technologicky moderní a uživatelsky příjemné prostředí.

Průmyslové elektroinstalace

Zajištujeme průmyslové elektroinstalace ve skladovacích, výrobních, a administrativních prostorách.

Nabízíme služby v oblasti:

 • Kabelových rozvodů a kabelových tras
 • Rozvodů NN
 • Osvětlení průmyslových a administrativních prostor
 • Veřejného osvětlení
 • Zemnění a hromosvodové soustavy
 • Fotovoltaické systémy

Domovní elektroinstalace

Věnujeme se také domovním elektroinstalacím. Součástí je komplexní servis od návrhu projektu a realizaci až po revizi a pozáruční servis. 

 • Klasická
 • Inteligentní elektroinstalace
 • Bytové domy
 • Zemnění a hromosvodové soustavy

Měření a regulace (MaR)

Systém měření a regulace je v současné době nezbytnou součástí moderních budov, které si kladou za cíl úsporu energií. Pomocí systémů měření a regulace lze sledovat a optimalizovat náklady či spotřebu energií jednotlivých objektů, což vede k minimalizaci servisních výdajů. Je možno monitorovat a řídit vzduchotechniku, vytápění, osvětlení a další technologie. Dnes jsou běžné tyto moderní systémy ve velkých komerčních centrech, hotelích,velkých budovách a průmyslových objektech. S tím souvisí dnes již běžná možnost monitorovat a řídit tyto sofistikované systémy přes internet z notebooku, tableu či mobilního telefonu.

Řídící systémy s příslušenstvím regulace používáme pro řízení technologií, vzduchotechniky, vytápení a chlazení.

Cílem je sladit potřebné funkce různých technologií do jednoho celku, aby vše fungovalo co možná nejoptimálněji. MaR zabezpečuje to, aby bylo připraveno řádně a včas v tu správnou dobu s důrazem na snížení provozních nákladů.

CZ / RU