• Slaboproud

  Slaboproud

Slaboproudé systémy

Naše společnost nabízí služby v oblasti slaboproudých systémů, které se v posledních letech neustále rozvíjí. Odvětví slaboproudu se zabývá především nízkovýkonnou elektrotechnikou. SafeMatic s.r.o. poskytuje svým klientům nové trendy v obou hlavních odvětví slaboproudé techniky: instalace zabezpečovacích systémů, určených k ochraně klientů a jejich majetku, a systémů elektronické komunikace. Díky neustálému sledování moderních tendencí v tomto oboru je firma schopna nabídnou nejoptimálnější řešení pro specifické potřeby daného klienta.

Naše společnost poskytuje služby v oblastech:

Zabezpečovací systémy

PZTS (dříve EZS – elektrická zabezpečovací signalizace)  

Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém tvoří složky (ústředna, ovládací a indikační zařízení, detektory a tísňové hlásiče, poplachové přenosové zařízení), které mají za cíl postarat se o komplexní zajištění bezpečnosti klientů a ochranu jejich majetku. PZTS monitoruje stanovený prostor, vyhodnocuje jednotlivá data a v případě ohrožení zajištuje akustické i optické upozornění a následné přímé kontaktování bezpečnostních orgánů.

VÝHODY:

 • Komplexní systém zabezpečení
 • Včasná detekce neoprávněného vstupu a dalších ohrožení
 • Inteligentní bezpečnostní systém vyhodnocující závažnost ohrožení
 • Zaslání SMS nebo přivolání bezpečnostních orgánů v případě ohrožení

CCTV (kamerové systémy)

Pro zabezpečení jednotlivých prostorů je užíván také uzavřený kamerový systém. Kamerové systémy jsou složeny ze samotných kamer, hardwarového a softwarového vybavení, případně mikrofonů a reproduktorů. Jednotlivá zaznamenaná data jsou ukládány na evidenční médium poskytující klientům veškerá data o jejich bezpečnosti - harddisky. Naše společnost nabízí kamerové systémy podle specifických požadavků jednotlivých klientů.

VÝHODY:

 • Sledování dění v rizikových místech objektu
 • Ukládání jednotlivých záznamů na záznamová média
 • Prohlížení v reálném čase
 • Prohlížení záznamu z telefonu, tabletu nebo počítače

EKV (přístupové systémy a kontrola vstupu)

EKV opatřuje kontrolu přístupu do vybraného objektu. Elektronická kontrola vstupu je zajištěna pomocí čtecího zařízení, zabezpečení vstupu a řídící jednotky, která zaregistruje veškerá data, a následně je posílá do centrálního uložiště. EKV také provádí identifikaci osob pomocí biometrických prvků či identifikačního čipu. Umožnuje připojení k počítačové síti a s pomocí kamerových systémů poskytuje rychlé informace o jednotlivých vstupech i výstupech z objektu. EKV je také možno využít k účelům zaznamenávání pracovní docházky.

VÝHODY:

 • Kontrola a regulace přístupu osob do daného objektu
 • Zaznamenání pracovní docházky
 • Identifikace osob pomocí biometrických dat
 • Ukládáni pořízených dat

EPS (elektronická požární signalizace)

Elektronické požární bezpečností zařízení zabezpečuje spolehlivou signalizaci hrozícího požáru v objektu. Díky signálům z hlásičů je zajištěno oznámení ohrožení a následné kontaktování jednotky požární ochrany skrze zařízení dálkového přenosu.

VÝHODY:

 • Včasná detekce a lokalizace místa vzniku požáru
 • Ovládání připojených požárních zařízení – stabilní hasící zařízení
 • Přivolání požárních složek v případě ohrožení

ERo (evakuační rozhlas)

Důležitou součástí zabezpečení objektů je ozvučovací systém sloužící jako evakuační rozhlas. Nouzové zvukové systémy poskytují vysílání informací a slouží k řízené evakuaci osob v případě ohrožení. Evakuační rozhlas lze také propojit s elektrickou zabezpečovací signalizací, která slouží jako externí zdroj spuštění rozhlasu.

VÝHODY:

 • Integrace s dalšími bezpečnostními systémy
 • Nezávislost na výpadku proudu

Stabilní hasicí zařízení – plynové

Stabilní hasící zařízení jsou specializována na uhašení požáru v jeho počáteční fázi. Společně uložené plynové láhve jsou pomocí detekčního zařízení spuštěny a zajistí uhašení požáru v zasažené oblasti. Hasící zařízení lze také propojit se systémy požárního a elektrického zabezpečovacího systému.

VÝHODY:

 • Vysoká hasicí účinnost
 • Ekologické aspekty hasícího zařízení

 

Elektronická komunikace

SK (strukturovaná kabeláž)

Systémy strukturované kabeláže slouží ke tvorbě datových sítí. Lze ji použít zejména pro počítačovou síť, přenos dat a vzájemné propojení jednotlivých přístrojů v rámci lokální sítě. Kromě počítačové a telefonní sítě se strukturovaná kabeláž používá také pro zabezpečovací zařízení a k vytvoření digitální sítě integrovaných služeb.

VÝHODY:

 • Flexibilita
 • Podporuje přenos digitálních i analogových signálů

STA (společná televizní anténa)

Společná televizní anténa zajištuje rozvod televizního signálu velkému počtu odběratelů v jednom komplexu. STA se používá zejména k rozvodu televizního signálu v případě bytových domů či jiných ubytovacích systémů.

VÝHODY:

 • Kvalitní digitální signál
 • Nejlevnější řešení pro rozvod televizního signálu

CZ / RU